Klinčić cijeli-25,50kn

Vrećica 50g25,50 kn
Vrećica 70g35,70 kn
Vrećica 100g51,00 kn
Vrećica 250g127,50 kn
Vrećica 500g255,00 kn